Kleinschalige woningbouwinitiatieven

Vanaf dinsdag 9 juli 2024 zijn er in de gemeente Oldebroek meer mogelijkheden voor u voor tijdelijke en langdurige woonruimtes. Dit speelt in op de woonbehoeften. Hiervoor zijn afspraken gemaakt in de nieuwe beleidsnotitie ‘Kleinschalige woningbouwinitiatieven’. Op deze pagina leest u meer over alle mogelijkheden.

Versneld Wonen

De woningnood is hoog en daardoor is er behoefte aan het versneld realiseren van woningen. Tijdens zes inwonersavonden van het project Versneld Wonen hebben we de woonbehoefte van onze inwoners onderzocht. Er is onder meer vraag naar extra woonruimte in het buitengebied en versoepeling van de voorwaarden voor kleinschalige woningbouwinitiatieven.

Wethouder Beerd Flier is blij met deze aanpassing: ‘’Hiermee spelen we in op de vraag van onze inwoners. Dit geeft hen meer mogelijkheden voor tijdelijke woningbouw, bijbouwen of verhuur. We denken graag met inwoners mee, met als uitgangspunt: ja, mits.’’  

Permanente (langdurige) oplossingen

Met dit beleid ontstaan meer mogelijkheden voor u om extra woonruimte te realiseren. U kunt hierbij denken aan permanente oplossingen, zoals:

  • Woningsplitsing

Dit mag alleen in het bestaande hoofdgebouw en niet in een bijgebouw. Een erfontwikkelingsplan is een vereiste bij de aanvraag. Let u dan wel op de gevolgen voor bijvoorbeeld de bijgebouwenoppervlakte. Zie beleidsnotitie paragraaf 3.2.

  • Inbreiding (binnen bebouwde kom)

Dit is beperkt mogelijk en alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen. Zie beleidsnotitie paragraaf 3.4.

  • Gezamenlijk bewonen van een woning

Inwoning geeft mogelijkheden als u graag meer gezamenlijk wil wonen. Dit kan vanwege een mantelzorgsituatie, ouders die bij kinderen willen gaan inwonen, of omdat iemand tijdelijk geen woningruimte heeft. Let hierbij ook op de kostendelersnorm. Zie beleidsnotitie paragraaf 3.3.

  • Kamerverhuur 

Er moet voor minimaal 25 vierkante meter per persoon beschikbaar zijn voor gebruiksoppervlakte. Daarnaast moet iedere kamer minimaal 9 vierkante meter aan gebruiksoppervlakte hebben. Denk bij de aanvraag aan een beheersplan. Zie beleidsnotitie paragraaf 3.5.

  • Vervangen bestaand(e) bijgebouw(en) door nieuwe woning 

Wilt u uw bestaande bijgebouw vervangen? Dan mag de oppervlakte van de nieuw te bouwen woning niet groter zijn dan de oppervlakte van het te slopen bijgebouw. Zie beleidsnotitie paragraaf 3.6.

  • Wonen in bestaand bijgebouw

Is uw bijgebouw geschikt voor bewoning, dan kan dit getoetst worden voor goedkeuring. Zie beleidsnotitie paragraaf 3.7.

Tijdelijke oplossingen

Er zijn ook tijdelijke mogelijkheden, zoals:

  • Tijdelijke bewoning in bestaand bijgebouw op erf 

Een bestaand bijgebouw mag tijdelijk als woning dienst doen. Tijdelijke vergunningen kunnen worden afgegeven voor de duur van maximaal 10 jaar. Zie beleidsnotitie paragraaf 3.8.

  • Tijdelijke woonunit op erf 

De voorwaarden voor een tijdelijke woonunit op het erf kunnen verschillen en zijn afhankelijk van de mate van tijdelijkheid, de locatie en de afstand tot omwonenden. De tijdelijke vergunning kan worden afgegeven voor de duur van maximaal 10 jaar. Zie beleidsnotitie paragraaf 3.9. 

  • (Pré)mantelzorgwoning op erf 

Een (pré)mantelzorgwoning kan een tijdelijke woonunit op het erf zijn of tijdelijke bewoning in een bestaand bijgebouw op het erf. Zie beleidsnotitie paragraaf 3.10.

Beleidsnotitie

Lees de beleidsnotitie voor alle informatie over permanente en tijdelijke oplossingen van kleinschalige woningbouwinitiatieven.

Hoe start u

U start alle vormen van kleinschalige woningbouwinitiatieven met een concept verzoek. Een concept verzoek geeft een inschatting van de kans van slagen van uw aanvraag, zodat u geen onnodige kosten maakt. Een concept verzoek is niet verplicht. Voor alle tijdelijke vormen van kleinschalige woningbouwinitiatieven en voor inwoning kan meteen een aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend.

Indienen conceptverzoek of aanvraag omgevingsvergunning

Het indienen van een conceptverzoek of een aanvraag omgevingsvergunning kan via het Omgevingsloket.

We denken graag met u mee!

U kunt ook een afspraak maken u laten adviseren wanneer u gebruik wilt maken van een vorm van een kleinschalige woningbouwinitiatief.