Stationsomgeving Wezep

Wat maakt de stationsomgeving van Wezep tot een aantrekkelijk gebied, met zowel een functie als recreatieve poort naar de Veluwe als een mooie entree richting Wezep? We maken voor dit gebied een ruimtelijk kader, waarbij uw inbreng belangrijk is.

Gebiedsvisie

Op 2 juli hebben we een informatieavond georganiseerd in samenwerking met adviesbureau BügelHajema. Met de inbreng van alle andere belanghebbenden en uw inbreng van deze avond worden de scenario’s uitgewerkt tot een gebiedsvisie. Hierin komt te staan wat de gewenste ontwikkelingsrichting is voor de stationsomgeving.

Meer informatie

Lees meer informatie over de stationsomgeving van Wezep op de website van BügelHajema.

Uw inbreng is belangrijk

U kunt uw vragen of uw mening over dit onderwerp mailen naar de projectleider Ruimte, Iris Verhoeff. Ook kunt u via Iris de presentatie en de concept visie opvragen van BügelHajema, die is gegeven tijdens de informatiebijeenkomst op 2 juli 2024.