Verplaatsen verenigingen in Wezep

De gemeente Oldebroek voert in 2021 een haalbaarheidsonderzoek uit voor de verplaatsing van een aantal verenigingen in Wezep.

Voetbalvereniging WHC (WHC), de Wezepse Tennisclub (WTC) en de van Limburg Stirum Korpsen (vLS) trekken gezamenlijk op in dit onderzoek van verplaatsing naar de Voskuilerdijk in Wezep. De achterblijvende sportlocaties komen in beeld voor woningbouw.

Reden onderzoek verplaatsen verenigingen

Met name voetbalvereniging WHC is toe aan renovatie van de bestaande accommodatie. Dit was een natuurlijk moment om te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor verplaatsing. De gemeente heeft tennisvereniging WTC benaderd om te onderzoeken of verplaatsing voor hen kansen biedt. Zij zien ook mogelijkheden. Met de verenigingen hebben we gesproken over de ‘Open Club gedachte’ waarbij samenwerking en maatschappelijke verbinding centraal staan. De Open Club gedachte biedt kansen voor verenigingen, leden en maatschappelijke organisaties. vLS ziet ook mogelijkheden voor haar toekomst en heeft zich ook aangesloten. De sportlocaties van WHC en WTC komen in beeld voor herontwikkeling met woningbouw. We kunnen het woningbouwprogramma een flinke impuls geven en voorzien in de woonbehoefte van onze (toekomstige) inwoners. Door het verplaatsen van de sportfuncties uit de woonwijken naar het buitengebied ontstaat de mogelijkheid voor een passende invulling van woningbouw binnen dit bestaande gebied.

We horen graag uw mening

We organiseren (digitale) inwonersavonden om te horen wat u belangrijk vindt in een nieuwe wijk of omgeving. We bespreken schetsen en ideeën met omwonenden en andere betrokkenen en we versturen nieuwsbrieven. Binnen de mogelijkheden proberen we met iedereen rekening te houden.

Inwonersavond op 2 maart 2021

Op dinsdag 2 maart 2021 was er een online inwonersavond over dit project. Tijdens deze avond zijn er 2 presentaties getoond. Die presentaties kunt u hieronder downloaden.

Wat gaan we doen

Samen met een specialistisch bureau voor sport gaan we in overleg met de verenigingen en werken uit wat zij nodig hebben aan panden, velden, voorzieningen, etc. Dit resulteert in een ontwerpschets. Ook bekijken we of de verenigingen gezamenlijk de lasten van een nieuwe locatie kunnen dragen.

Voor de achterblijvende locaties stellen we kaders en uitgangspunten op voor de kwaliteit waar de nieuwe wijk aan moet voldoen. Bijvoorbeeld uitgangspunten voor parkeren, groen, duurzaamheid, klimaatadaptie en afvoer van hemelwater. Input die we ontvangen van omwonenden nemen we hierin ook mee. De resultaten uit het woningbouwbehoefte onderzoek 2021 is de basis voor welke doelgroepen we bouwen en het soort woningen die gebouwd worden.

Planning

Week Periode Onderwerp
Week 11 15 maart - 29 maart 2021 1e ronde werkateliers met sport en wonen
Week 12 22 maart - 26 maart 2021 Inventariseren, analyseren en uitwerken input 1e werkateliers
Week 13/14 29 maart - 9 april 2021 Opstellen conceptvisie en 1e schetsvarianten, scenario’s
Week 15 12 april - 16 april 2021 2e ronde werkateliers met sport en wonen
Week 15/16 15 april - 23 april 2021 Doorontwikkeling visie en concepten
Week 17 26 april - 30 april 2021 Informeren omwonenden met nieuwsbrief
Week 18/19 3 mei - 14 mei 2021 Beschikbaar voor vragen en/of naar behoefte nog een gerichte inwoners bijeenkomst
Week 20 17 mei - 21 mei 2021 Afronding visiedocument. Basis voor college en raad.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met de gemeente. Bij voorkeur via e-mailadres verplaatsingenwezep@oldebroek.nl. Of bel naar 0525 63 82 00.

Meer informatie