Verplaatsen verenigingen in Wezep

In 2020 startte de gemeente Oldebroek een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid een aantal verenigingen in Wezep samen naar een nieuwe en duurzame locatie aan de Voskuilerdijk te laten verhuizen.

Onderdeel van dat plan was dat er op de vrijkomende locaties woningbouw plaats zou gaan vinden. Inmiddels is het haalbaarheidsonderzoek afgerond en blijkt het plan, zoals dat voorlag, niet haalbaar te zijn. Hierover zijn de betrokken verenigingen en omwonenden inmiddels geïnformeerd.

De belangrijkste reden waarom het plan niet haalbaar bleek te zijn is het financiële aspect. Het is niet gelukt om tot een kostenneutraal plan te komen binnen de randvoorwaarden, mede gezien de benodigde voorinvesteringen en de veranderde marktomstandigheden.

Informatieavond 27 februari 2023

De gemeente nodigt inwoners en verenigingen van harte uit voor een informatieavond op maandag 27 februari 2023 om 19.30 uur in MFC De Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep. Tijdens deze avond wordt er meer uitleg gegeven over de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek.

Commissievergadering 22 februari 2023

De brief van het college van B&W aan de gemeenteraad (‘informerende nota’) over het haalbaarheidsonderzoek verplaatsing verenigingen Wezep, staat voor bespreking op de agenda van de openbare raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving van woensdag 22 februari 2023, aanvang 19.00 uur, in de Raadzaal van het gemeentehuis in Oldebroek. Het onderwerp staat als informatie op de agenda van de commissie. Dat wil zeggen dat de commissieleden vragen kunnen stellen aan het betreffende lid van het college van B&W. De agenda van de commissievergadering en bijbehorende stukken zijn in te zien in via www.oldebroek.nl/gemeenteraad, bij de vergadering van 22 februari 2023. U kunt de vergadering die dag ook online volgen op www.oldebroek.nl/gemeenteraad.

Spreekrecht

Belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp op de agenda kunnen inspreken in de vergadering. Meld u hiervoor aan bij de griffier uiterlijk maandag 20 februari voor 12.00 uur. Aanemlden kan per mail via htabak@oldebroek.nl of telefonisch via 0525 63 82 00.