Veelgestelde vragen over verplaatsen verenigingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden over het verplaatsen van verenigingen in Wezep.

Waarom dit haalbaarheidsonderzoek?

Voetbalvereniging WHC heeft laten weten dat hun huidige accommodatie toe is aan een renovatie. Tijdens gesprekken met de gemeente is de optie om het sportpark van WHC te verhuizen naar een andere locatie besproken. Daarbij is de locatie Voskuilerdijk aangemerkt als de meest geschikt lijkende locatie voor verplaatsing van de vereniging. De gemeente heeft vervolgens tennisvereniging WTC benaderd om te participeren. Later is muziekvereniging vLS aangehaakt om dat zij op zoek zijn naar een nieuwe accommodatie. Het haalbaarheidsonderzoek omvat een verkenning op financieel gebied en een omgevingsanalyse. Dit is nodig om een goed besluit te kunnen nemen over de verplaatsing van de verenigingen.

Wie worden er betrokken bij dit haalbaarheidsonderzoek?

Voetbalvereniging WHC, Tennisvereniging WTC en muziekvereniging vLS zijn betrokken en omwonenden.  Rondom de locatie Voskuilerdijk krijgen zij mogelijk te maken met een sportpark en rondom de voetbal- en tennisvereniging met woningbouw. De gemeente werkt vanuit een projectgroep samen met verschillende adviseurs. Zo werken we bijvoorbeeld met een landschapsarchitect. Zij begeleiden inwoners en de gemeente door het proces en proberen met de ontvangen input te komen tot een ontwerpschets. Een specialistisch bureau voor sport ondersteunt de verenigingen om met hen na te denken over de toekomstige invulling van het eventueel nieuwe sportpark. Daarnaast betrekken we de projectontwikkelaar die eigenaar is van de gronden op de locatie Voskuilerdijk bij het onderzoek. Overeenstemming met hen is ook een van de onderdelen die de haalbaarheid bepaalt.

Is de locatie Voskuilerdijk de enige locatie?

In dit haalbaarheidsonderzoek wordt de locatie Voskuilerdijk als enige locatie onderzocht.

Wat komt er op de achterblijvende locaties van de verenigingen?

Voor de achterblijvende locaties wordt samen met de landschapsarchitect bekeken wat de mogelijkheden zijn voor woningbouw. Daarbij wordt rekening gehouden met woningbehoefte, flora en fauna, verkeersveiligheid, parkeermogelijkheden, klimaatadaptatie etc. De input en aandachtspunten van omwonenden nemen we zoveel mogelijk mee.

Welke vorm van woningbouw komt op de achterblijvende locaties en wie bepaalt dat?

De landschapsarchitect heeft een visie voor de woningbouw op basis van het ontstaan van de locatie, de overgang van de Veluwe naar het poldergebied, de bestaande bouw in de omgeving en de huidige aanwezige flora en fauna. Binnen deze visie wordt invulling gegeven aan de woningbouwbehoefte met passende woningen. Deze visie is onderdeel van de opdracht naar de haalbaarheid.

Hoe worden inwoners betrokken?

We betrekken inwoners op verschillende manieren. We versturen informatiebrieven naar omwonenden, organiseren inwonersavonden en werkateliers, informeren via onze (social) mediakanalen en delen via de projectwebsite actuele informatie.

Waar kan ik me aanmelden voor een werkatelier?

Dit doet u door een e-mail te sturen naar verplaatsingenwezep@oldebroek.nl met daarin uw naam, adres, telefoonnummer en de groep die u vertegenwoordigt.

Wat wordt er tijdens een werkatelier gedaan?

Tijdens een werkatelier wordt bestaande informatie gedeeld met de deelnemers. U kunt daarbij denken aan ontwerpschetsen van de landschapsarchitect. Daarnaast wordt er tijdens een werkatelier input gevraagd voor verdere uitwerking van de ontwerpen. De werkateliers worden begeleid door Baljon landschapsarchitecten. Inwonersparticipatie staat hoog genoteerd in de werkwijze van Baljon.

Hoe wordt bepaald of de plannen haalbaar zijn?

Nadat alle werkateliers zijn afgerond ligt er een ontwerp voor alle locaties. Dit ontwerp wordt financieel getoetst. Naast de financiële toetsing doen we onderzoek naar onder andere de ecologie, de bodem, archeologie, geluid, etc. De resultaten van de onderzoeken worden samen met een advies van het college van B&W gepresenteerd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over het voorstel. 

Wanneer is bekend of verplaatsing haalbaar is?

We verwachten dat in 2021 bekend is of verplaatsing haalbaar is.

Wat gebeurt er verder met het gebied tussen Voskuilerdijk en Middeldijk?

Voor dit gebied wordt een aanzet tot een visie gegeven.