Zoeklocatie toekomstige woningbouw Wezep Oost

In april 2023 heeft de gemeenteraad besloten om het voorkeursrecht te vestigen op verschillende zoeklocaties voor woningbouw en bedrijventerrein in de gemeente Oldebroek. Voor de zoeklocatie Wezep Oost zijn de mogelijkheden voor toekomstige woningbouw verder verkend.

Woondeal

In de woondeal Noord Veluwe is afgesproken dat de gemeente Oldebroek 1.000 nieuwe woningen bouwt tot en met 2030. Daarvan moet een belangrijk deel bestaan uit betaalbare woningen en sociale huur woningen. Voor de zoeklocatie Wezep Oost is verkend of de locatie kan bijdragen aan de woonopgave uit de woondeal. Een eerste verkenning, denk aan onderzoek naar geluid, bodem, flora en fauna, stikstof, laat mogelijkheden voor woningbouw op deze locatie zien.

Geef uw mening 

Graag horen we wat u van de drie denkrichtingen vindt. 

Vul hier de enquête in

We horen graag voor 22 juli 2024 uw mening. Het invullen duurt slechts 4 minuten.

Denkrichtingen

De verkenning is uitgewerkt in drie mogelijke stedenbouwkundige denkrichtingen voor het gebied. Deze denkrichtingen zijn verschillend maar hebben ook overeenkomsten. Download hier de Stedebouwkkundige visie met de denkrichtingen (5,92mb)

Denkrichting 1

Denkrichting 1 bestaat grotendeels uit grondgebonden woningen, groot en klein, met veelal een eigen tuin.

planconcept

Een nieuwe woonbuurt met karakteristieken uit het essenlandschap; ruimtes die groen omzoomd worden door houtwallen en hagen. De charme van de oorspronkelijke landwegen blijft behouden. Hieraan komen woonerven te liggen met verschillende sferen. Wadi’s en greppels zorgen dat regenwater in het gebied kan infiltreren. De verkaveling bestaat hoofdzakelijk uit grondgebonden woningen met veelal een eigen tuin. Parkeren kan op eigen terrein of in parkeerkoffers dichtbij de woning.

Denkrichting 2

bestaat grotendeels uit grondgebonden woningen, groot en klein, met minder eigen tuin en meer gezamenlijk, collectief groen en gezamenlijke parkeerplaatsen.

planconcept

Een nieuwe woonbuurt met karakteristieken uit het essenlandschap; ruimtes die groen omzoomd worden door houtwallen en hagen. De charme van de oorspronkelijke landwegen blijft behouden. Hieraan komen woonerven te liggen met verschillende sferen. Wadi’s en greppels zorgen dat regenwater in het gebied kan infiltreren. De verkaveling bestaat uit een mix van verandawoningen in een gemeenschappelijke groene buitenruimte, hofjes en grondgebonden woningen met een eigen tuin. Parkeren vindt nadrukkelijker plaats in collectieve parkeerkoffers en in mindere mate op eigen oprit.

Denkrichting 3

Denkrichting 3 bestaat uit grondgebonden woningen en gestapelde woningen, appartementen met veel groen.

Planconcept

Een nieuwe woonbuurt met karakteristieken uit het essenlandschap; ruimtes die groen omzoomd worden door houtwallen en hagen. De charme van de oorspronkelijke landwegen blijft behouden. Hieraan komen woonerven te liggen met verschillende sferen. Wadi’s en greppels zorgen dat regenwater in het gebied kan infiltreren. De verkaveling bestaat uit een mix van appartementen in een gemeenschappelijke groene buitenruimte, patiowoningen met collectieve tuin en grondgebonden woningen met een eigen tuin. Parkeren vindt nadrukkelijker plaats in collectieve parkeerkoffers en in mindere mate op eigen oprit.

Informatieavond

Op 17 juni 2024 was een informatieavond over de drie denkrichtingen in de Brinkhof in Wezep.

Vragen

Heeft u nog verdere vragen, neem dan contact op met projectleider Mikis Maathuis via mmaathuis@oldebroek.nl