Besluitenlijst 17 mei 2022

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 10 mei 2022

•    Verslag en besluitenlijst vastgesteld.

Aanleveren WOZ-detailgegevens aan het Kadaster

  1. Geen WOZ-detailgegevens te leveren aan het Kadaster.

Principeverzoek Veenweg 31/31A

  1.  In principe planologische medewerking te verlenen aan het verzoek, mits initiatiefnemer voldoet aan de randvoorwaarden uit de antwoordbrief.