Besluitenlijst 14 juni 2022

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 7 juni 2022

  • Verslag en besluitenlijst vastgesteld 

Evenementenvergunning Bigpop 2022

  1. De verkeersmaatregelen te nemen conform het bijgevoegd verkeersbesluit ten behoeve van een veilige verkeerssituatie omtrent “Bigpop Festival”, op zaterdag 9 juli 2022 van 14.00 tot de volgende morgen 02.30 uur.
  2. Een ontheffing te verlenen om een omroepinstallatie danwel apparatuur voor (live) muziek te gebruiken tijdens het "Bigpop Festival", op zaterdag 9 juli 2022 van 14.00 tot 02.00 uur, en aan deze ontheffing de in de bijlage weergegeven voorschriften te verbinden.
  3. Aan de Stichting Harken voor Helden, een evenementenvergunning te verlenen voor het “Bigpop Festival”, op zaterdag 9 juli 2022 van 14.00 tot de volgende morgen 02.30 uur aan een perceel grasland gelegen aan de Kleine Woldweg in Oosterwolde, nabij huisnummer 19 en aan deze vergunning de in de bijlage weergegeven voorschriften te verbinden.
  4. De portefeuillehouder te mandateren tot enige tekstuele aanpassingen en het toevoegen van een nieuwe situatieschets.

Actualiteiten regionale samenwerking juni 2022

  1. De gemeenteraad te informeren over de actualiteiten binnen de regionale samenwerkingen door middel van bijgevoegde informerende nota.
  2. De portefeuillehouder te mandateren tot enige tekstuele aanpassingen.

Besluit last onder dwangsom + deels toewijzen handhavingsverzoek

  1. Een last onder dwangsom op te leggen inzake het bedrijfsmatig houden van paarden op een woonbestemming en het bouwen van verschillende bouwwerken zonder de hiervoor benodigde omgevingsvergunning.
  2. Het handhavingsverzoek, dat zich richt tegen de bedrijfsmatige activiteiten en het bouwen van verschillende bouwwerken zonder omgevingsvergunning, deels toe te wijzen.