Besluitenlijst 6 september 2022

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 30 augustus 2022

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning 0269202200098 plaatsen bord

 1. De aangevraagde omgevingsvergunning te weigeren dan wel niet te verlenen.
 2. De portefeuillehouder te mandateren tot vaststelling van het weigeringsbesluit en de brief.

Voorstel tot afwijken van inkoopbeleid

 1. Toestemming te verlenen om af te wijken van het vigerende inkoopbeleid ten aanzien van de aanbesteding van fysieke en digitale documentstromen voor de WOZ en de gemeentelijke belastingen en het contract met het huidige print- en mailservice bedrijf te verlengen tot 1 januari 2024.
 2. Als de belastingsamenwerking met de buurgemeenten vertraging oploopt, toestemming te verlenen het contract met het huidige print- en mailservice bedrijf met de uitstelperiode te verlengen.

Actualiteiten regionale samenwerking september 2022

 1. De gemeenteraad te informeren over de actualiteiten binnen de regionale samenwerkingen door middel van bijgevoegde te wijzigen informerende nota.

Intrekken besluit opleggen last onder dwangsom en beslissing op bezwaar

 1. Het besluit van 7 juli 2020, verzonden 15 juli 2020, tot het opleggen van een last onder dwangsom ten aanzien van een bijgebouw en een schuilhut, in te trekken.
 2. De beslissing op bezwaar van 27 januari 2021, verzonden 28 januari 2021, betreffende de last onder dwangsom ten aanzien van een bijgebouw en een schuilhut, in te trekken.
 3. De portefeuillehouder te mandateren het besluit/de brief aan te passen.

Wijziging Beleidsregels Energietoeslag 2022

 1. De beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022 gemeente Oldebroek in te trekken
 2. De beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022-2 gemeente Oldebroek vast te stellen
 3. De raad te informeren via bijgaande informerende nota.

Beantwoording schriftelijke vragen Plan van aanpak motie LHBTQ+

 1. De raad te informeren via bijgaande informerende, te wijzigen nota.

Informerende nota - Beantwoording vragen CVO

 1. De raad te informeren via bijgaande informerende, te wijzigen nota.
 2. De schriftelijke vragen van de CVO fractie over de situatie op de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek te beantwoorden door middel van een informerende nota.
 3. De portefeuillehouder te mandateren de nota aan te passen.