Besluitenlijst 14 februari 2023

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 7 februari 2023

  • Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Actualiteiten regionale samenwerking februari

  1. De gemeenteraad te informeren over de actualiteiten binnen de regionale samenwerkingen door middel van bijgevoegde informerende nota.

Laadpaal Jan Schoutenstraat Wezep

  1. Het op 10 januari 2023 genomen verkeersbesluit inzake het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van elektrische voertuigen aan de Willem Dreesstraat in te trekken.
  2. Aan de Jan Schoutenstraat, tegenover huisnummer 2, in Wezep een tweetal parkeerplaatsen reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, zoals aangegeven op bijgaande situatietekening.
  3. Dit aan te geven met het verkeersbord E8c met een onderbord met pijlen, waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeerplaatsen van toepassing is.