Besluitenlijst 24 januari

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 17 januari 2023

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld 

Verlengen begunstigingstermijn last onder dwangsom

 1. De begunstigingstermijn van de last onder dwangsom te verlengen met één maand ten behoeve van het verwijderen van de schuilstal, mits deze binnen twee weken is verplaatst.
 2. De begunstigingstermijn van de last onder dwangsom te verlengen met twee maanden ten behoeve van de vergunningverlening voor de paardenstal en de paddock.

Schriftelijke vragen CVO inzake mogelijke budgetoverschrijdingen

 1. De schriftelijke zaken van de CVO fractie over mogelijke budgetoverschrijdingen te beantwoorden door middel van een informerende nota.
 2. De portefeuillehouder te mandateren om de nota aan te passen.

Energietoeslag 2022 en 2023

 1. De beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022-2 gemeente Oldebroek in te trekken.
 2. De beleidsregels Energietoeslag 2022 en 2023 gemeente Oldebroek vast te stellen.
 3. De raad te informeren via bijgaande informerende nota.
 4. De portefeuillehouder te mandateren de informerende nota tekstueel aan te passen.

Lokaal Economische Agenda Oldebroek 2023 - 2026

 1. De Lokale Economische Agenda Oldebroek vast te stellen en
 2. De informerende nota en de Lokale economische agenda Oldebroek 2023 - 2026 ter informatie aan te bieden aan de raad.

Meerjarenbegroting Proo 2023 - 2027

 1. De gemeenteraad met bijgevoegde nota te informeren over de meerjarenbegroting 2023 – 2027 van Stichting Proo.

Principeverzoek voor omzetten bestemming ten behoeve van natuurcompensatie aan de Bovenheigraaf in Oldebroek

 1. In principe planologisch medewerking te verlenen aan het verzoek, mits initiatiefnemer voldoet aan de randvoorwaarden uit de antwoordbrief.

Principeverzoek Zomerdijk 40 in Noordeinde voor het bouwen van een woning

 1. In principe planologisch medewerking te verlenen aan het verzoek, mits initiatiefnemer voldoet aan de randvoorwaarden uit de antwoordbrief.