Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing

Tanja Haseloop - Amsing is vanaf 3 oktober 2019 burgemeester van de gemeente Oldebroek.

Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing

Portefeuille

  • Openbare orde en veiligheid / wettelijke taken
  • Oldebroek voor Mekaar
  • Regionale samenwerking
  • Communicatie
  • Integrale handhaving
  • Economisch klimaat
  • Bedrijventerreinen / Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

Projecten/programma's

  • Implementatie Omgevingswet

Nevenfuncties

  • Lid van Raad van Commissarissen Waterbedrijf Groningen (bezoldigd)
  • Lid van Raad van Commissarissen Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk (bezoldigd)