Waarnemend burgemeester J.F. Snijder - Hazelhoff

Janneke Snijder - Hazelhoff is vanaf 9 juli 2018 waarnemend burgemeester van de gemeente Oldebroek.

Waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid / wettelijke taken
 • Oldebroek voor Mekaar
 • Regionale samenwerking
 • Integrale handhaving
 • Economisch klimaat
 • Bedrijventerreinen / Regionaal Programma Werklocaties (RPW)
 • Implementatie Omgevingswet

Nevenfuncties

 • Voorzitter Commissie van Toezicht Stichting Antibiotica Autoriteit, bezoldigd
 • Lid Raad van Toezicht Rabobank Stad en Midden Groningen, bezoldigd
 • Landelijk bestuur Federatie Particulier Grondbezit, onbezoldigd
 • Voorzitter Drents en Gronings Particulier Grondbezit, onbezoldigd
 • Voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, onbezoldigd
 • Bestuurslid Musea Aquarium Delfzijl, onbezoldigd
 • Bestuurslid Vrouwen van Nu, onbezoldigd