Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Wethouder B. Bergkamp (ABO)

Bob Bergkamp is wethouder van de gemeente Oldebroek.

Wethouder Bob Bergkamp

Portefeuille

 • Dorpsgericht werken
 • Verkeer
 • Accommodatiebeleid
 • Sport en cultuur
 • Beheer openbare ruimte
 • Grondbedrijf
 • Recreatie en toerisme
 • Duurzaamheid (inclusief afval)
 • Dienstverlening KCC

Projecten/programma's

 • Hart van Oosterwolde

Nevenfuncties

 • Voorzitter Vereniging van Eigenaren Huize Godevaert (Breda)

De nevenfunctie is onbezoldigd.