Wethouder B. Bergkamp (ABO)

Bob Bergkamp is wethouder van de gemeente Oldebroek.

Wethouder Bob Bergkamp

Portefeuille

 • Dorpsgericht werken
 • Verkeer
 • Accommodatiebeleid
 • Sport en cultuur
 • Beheer openbare ruimte
 • Grondbedrijf
 • Recreatie en toerisme
 • Duurzaamheid (inclusief afval)
 • Dienstverlening KCC

Projecten/programma's

 • Hart van Oosterwolde

Nevenfuncties

 • Voorzitter Vereniging van Eigenaren Huize Godevaert (Breda)

De nevenfunctie is onbezoldigd.