Mogelijk kunt u via onze website geen aanvraag indienen waar DigiD voor nodig is. Is de aanvraag niet gelukt? Neem dan contact met ons op via tel. 0525 63 82 00. Lees meer in het nieuwsbericht.

Wethouder B. Engberts (SGP)

Ben Engberts is wethouder van de gemeente Oldebroek.

Wethouder Ben Engberts

Portefeuille

  • Planologie
  • Wonen / volkshuisvesting
  • Monumenten
  • Milieu (ODNV)
  • Toezicht en handhaving
  • Bedrijfsvoering

Nevenfuncties

Geen.