Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Wethouder B. Engberts (SGP)

Ben Engberts is wethouder van de gemeente Oldebroek.

Wethouder Ben Engberts

Portefeuille

  • Planologie
  • Wonen / volkshuisvesting
  • Monumenten
  • Milieu (ODNV)
  • Toezicht en handhaving
  • Bedrijfsvoering

Nevenfuncties

Geen.