Mogelijk kunt u via onze website geen aanvraag indienen waar DigiD voor nodig is. Is de aanvraag niet gelukt? Neem dan contact met ons op via tel. 0525 63 82 00. Lees meer in het nieuwsbericht.

Wethouder E.G. Vos - Van de Weg (ChristenUnie)

Liesbeth Vos - Van de Weg is wethouder en 1e locoburgemeester van de gemeente Oldebroek.

Wethouder Liesbeth Vos

Portefeuille

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Participatiewet
 • Jeugdzorg (inclusief gastheerschap regionaal beleid)
 • Welzijn
 • Onderwijs
 • Lokale economie en arbeidsmarktbeleid
 • Gezondheid
 • Subsidies
 • Vluchtelingenbeleid
 • Dienstverlening Sociaal Domein

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Regio Noord-Veluwe
 • Lid Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • Bestuurder Gemeenschappelijke Regeling Natuur- & Recreatieschap Veluwerandmeren
 • Aandeelhouder InclusiefGroep

De nevenfuncties zijn onbezoldigd.