Glas halfleeg

Lees hier de column van dinsdag 12 september 2023.

Als burgemeester weet je dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken. Soms gebeurt er iets waar mensen boos of verdrietig om worden en dan laten ze je dat weten. Dat mag en moet, en hoort er naast alle leuke dingen natuurlijk gewoon bij. En het doet niets af aan dat ik burgemeester zijn de mooiste baan vind die ik ooit had, zeker in een prachtige gemeente als de onze.

Eigenlijk had ik het in deze column met u willen hebben over de Botterdagen, historisch erfgoed en andere mooie dingen waarvan je in onze omgeving kunt genieten. Maar ik heb ervoor gekozen dat toch niet te doen. Want vorige week gebeurde er iets wat de week behoorlijk overschaduwde. Het glas was een keer half leeg en het lijkt me goed om dit met u te delen. Vorige week werd ons college beticht van misleiding. Wij zouden liegen over het proces rondom de mogelijke opvang van asielzoekers in onze gemeente en de mogelijkheden om besluitvorming hierover te beïnvloeden.

Deze beschuldigingen en verdachtmakingen raakten ons, raken mij als portefeuillehouder. Wat heb ik verkeerd gedaan? Had ik dingen anders kunnen of moeten aanpakken? Is het, met de kennis van nu, wel zo verstandig geweest direct alles open en bloot met iedereen te delen? Om binnen twee weken een gemeenteraadsvergadering te organiseren en informatie op de website te zetten? Heeft dat niet juist de onrust en argwaan in de hand gewerkt?

Natuurlijk begrijp ik de zorgen die er zijn. Vooral de bezorgdheid van de omwonenden van de Bovendwarsweg voel ik en begrijp ik. Hun veiligheid en levensgenot gaan me aan het hart. En het spijt me dat er met de brief die zij op 20 juni van mij kregen ook zorgen op hun deurmat vielen. Had ik me, met de kennis van nu, dus niet beter nog een tijdje stil kunnen houden? Als ik het verzoek van het COA voor me had gehouden dan hadden de mensen aan de Bovendwarsweg misschien een zorgeloze zomer gehad. Hebben we hier wel voldoende over nagedacht?

Er was, volgens mij, op dat moment geen andere keuze.  Ik kon vooraf niet weten dat het COA veel tijd nodig zou hebben om antwoord te geven op onze vragen en verzoeken om meer en duidelijker informatie. Op dat moment leek het heel realistisch dat we die antwoorden begin juli zouden ontvangen en dat we in september besluiten zouden moeten nemen.

Afgelopen week heb ik uit handen van een delegatie omwonenden van de Bovendwarsweg een petitie in ontvangst genomen en met hen in het gemeentehuis over hun zorgen gesproken. Deze mensen zijn boos, bezorgd en teleurgesteld over de gang van zaken en gaven aan dat ze zich onvoldoende gehoord voelen. Dat begrijp ik, en daarom kan ik van hen heel veel kritiek verdragen. Maar ik heb minder begrip voor politiek die met halve waarheden angsten en zorgen voedt en oppookt. Die een sfeer van wantrouwen de wereld in helpt.

Natuurlijk mogen volksvertegenwoordigers, politici, heel veel zeggen. Ik zal de vrijheid van meningsuiting altijd verdedigen, ook als ik het niet eens ben met dat wat gezegd wordt. Maar met vrijheid van meningsuiting komt voor mij ook verantwoordelijkheid en respect voor andere meningen. Verantwoordelijkheid om heel bewust met die vrijheid om te gaan, om die andere meningen ook de ruimte te geven. Je bewust te zijn wat woorden doen.

Opvang van asielzoekers is een heel gevoelig onderwerp. Ook in Oldebroek. Een onderwerp met tegenstanders, maar ook met voorstanders. Daarom moeten we hier zo open mogelijk over zijn. Als burgemeester van alle inwoners van Oldebroek wil ik met al die meningen rekening houden. Want wat er ook gaat komen, we zullen samen verder moeten. Ieder met zijn eigen mening. Inwoner, volksvertegenwoordiger, en college van burgemeester en wethouders.

En over het wel of niet misleiden wil ik hier maar één ding zeggen. Hierover gaan we praten op de plek waar dat hoort. Niet via de media of op de socials. Maar in de raadszaal. In alle openbaarheid.

Tanja Haseloop  - Amsing
burgemeester