Moet dat nou, zo’n azc?

Lees hier de column van dinsdag 27 juni 2023.

Ineens was daar een brief van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, het COA. Het wil hier een asielzoekerscentrum openen. Of ik als burgemeester daar mijn medewerking aan wil verlenen.

Het klinkt als een vraag – en ergens ook weer niet. Het COA is al zo goed als akkoord met de eigenaar, het terrein zou heel geschikt zijn en ook qua bestemmingsplan kan het, toch, burgemeester? Het COA belooft op zijn beurt rekening te houden met onze wensen, uiteraard. (Het moet nog wel op een rijtje zetten aan hoeveel asielzoekers het denkt, wanneer, hoelang, van waar ze komen enzovoort enzovoort.)

Het verzoek komt op zichzelf natuurlijk niet onverwacht. We zien beelden van oorlog, onheil, rampen. We zien hoe mensen zich ten einde raad op wrakke bootjes aan elkaar vastklampen voor een overtocht naar Europa. Dat doe je niet voor je plezier. We zien hoe de mensen in Ter Apel op stoelen, of in het gras moeten slapen.

En ja, we kennen ook de verhalen over ‘veilige-landers’ die van alles eisen en zelf niks moois aan onze samenleving toevoegen. Die paar procent die het verpest voor al die mensen die oprecht vluchten voor de meest afgrijselijke dingen die je als mens kunnen overkomen.

Het is niet makkelijk je daarin te verplaatsen. Hier leven we in de weelde van een democratische rechtstaat. Iedereen wordt gehoord en gezien, of je nu man, vrouw, homo, hetero, wit, zwart, boer, burger of iets overal tussenin bent. Je religie doet er niet toe, je afkomst niet, je voorkeuren evenmin. Iedereen telt mee. Als iemand je iets aandoet wat je niet rechtvaardig vindt, stap je naar de rechter. Die zich net zo gemakkelijk uitspreekt tegen de overheid als tegen burgers. Omdat bij ons de rechter onafhankelijk is.

In zo’n democratie krijgt niet altijd iedereen zijn zin. Belangen worden afgewogen. Dan kan het zijn dat het Rijk tegen een gemeente zegt ‘Je hoeft het niet leuk te vinden maar jullie krijgen toch echt dat azc’. Dat is wat ik verwacht dat hier ook gaat gebeuren. Let wel: verwacht. Niet: vrees.

Natuurlijk hoor ook ik de geluiden van mensen die heel hard ‘Nee!’ willen roepen tegen wat ongevraagd deze kant op komt. Of die vinden dat ze niet gehoord worden. Die zeggen dat we zelf genoeg problemen hebben. We kunnen niet eens genoeg huizen bouwen voor onze eigen kinderen. Ik snap hun bezorgdheid en deel die tot op zekere hoogte. Er zijn heel veel vragen, ook voor mij. En daarom is er een extra raadsvergadering op donderdag 29 juni. Wie wil, kan inspreken. Maar hier ook alvast een waarschuwing: er is nog niet meer bekend dan wat ik u hier vertel. Er is een brief die vraagt of we in gesprek willen gaan.

En wat als we dat doen, dat gesprek? En wat als het er dan komt, dat azc? Dan gaan we, samen met COA, politie, justitie en maatschappelijke organisaties, maken dat het zo veilig en leefbaar mogelijk blijft. Voor de mensen aan de Bovendwarsweg en omgeving, voor de asielzoekers, voor iedereen. Dat zijn we aan vrede, rechtvaardigheid en onszelf verplicht.

Lieve mensen van Oldebroek: het spijt me dat de wereldellende ook onze gemeente vindt. Bedenk dat niemand het leuk vindt om asielzoeker te zijn. En ik weet dat heel veel mensen er niet op zitten te wachten asielzoekers te moeten opvangen. Maar samen maken we er het beste van, ook als het lastig wordt.

Samen laten we zien medemenselijk, barmhartig, reëel en rechtvaardig te zijn.

Tanja Haseloop -Amsing
Burgemeester

PS
Donderdag is er een extra raadsvergadering. Ik wil graag van de gemeenteraadsleden horen wat zij vinden dat het COA moet regelen, toezeggen en doen om welkom te zijn. Kijk, praat en luister mee! (Aanmelden kan tot woensdag 12.00 uur via htabak@oldebroek.nl, meekijken en -luisteren via Loco of internet)