Gemeentesecretaris Arjan Doornbos

Arjan Doornbos is gemeentesecretaris van de gemeente Oldebroek.

Gemeentesecretaris Arjan Doornbos

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W en algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie.

Nevenfuncties

Geen.