Wat doet het college

Het college van B&W vormt het dagelijkse bestuur van de gemeente Oldebroek. Het college zorgt ervoor dat het beleid van de gemeente wordt uitgevoerd. Ook bezoekt het college regelmatig inwoners en bedrijven.

Bestuursovereenkomst

'Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek', dat is de titel van de bestuursovereenkomst 2018-2022 (pdf, 3,5mb). In de overeenkomst beschrijven de coalitiepartijen ChristenUnie, SGP en ABO op hoofdlijnen de belangrijkste thema's voor deze bestuursperiode.

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris ondersteunt het college bij het uitvoeren van zijn taak. De gemeentesecretaris is ook algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie.

Collegevergaderingen

Iedere dinsdagmorgen vergadert het college. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar de meeste besluiten die genomen worden wel. Achterliggende stukken, mits openbaar, kunt u opvragen via gemeente@oldebroek.nl. Wekelijks publiceren we de besluitenlijst van het college online.