Nieuws

 • Commissievergadering 26 juni live volgen 26 juni 2019

  Op woensdag 26 juni 2019 vergadert de raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving. U kunt de vergadering live volgen via internet.

 • Gemeente Oldebroek biedt sluitend meerjarenperspectief aan 26 juni 2019

  Hogere kosten jeugdhulp en wegvallen opbrengsten precariobelasting zorgen voor tekorten voor gemeente Oldebroek. Met vergaande maatregelen zoals bezuinigingen, het verhogen van OZB en het opvangen van de tekorten uit reserves bieden we een sluitend meerjarenperspectief.

 • In beroep tegen omgevingsvergunning Walibi 26 juni 2019

  De gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek gaan gezamenlijk in beroep tegen de omgevingsvergunning voor Walibi Holland. In deze omgevingsvergunning staat onder andere beschreven welke geluidsnormen gelden bij grote (muziek)evenementen zoals Opwekking, Defqon en Lowlands. Doel van het beroep is er voor te zorgen dat een goede/volledige belangenafweging plaatsvindt en dat de hinder aanvaardbaar is.

 • Burgernet vernieuwd door nieuwe techniek 25 juni 2019

  Met nieuwe mogelijkheden en kanalen kunnen opsporingsacties nu makkelijker, sneller en efficiënter worden uitgevoerd. Het systeem is versterkt en helemaal klaar voor de groeiende aantallen acties en gebruikers. Dit is nodig omdat Burgernet steeds vaker met succes wordt ingezet. Het verouderde opsporingssysteem is nu vervangen door een eigentijdse versie.

 • Geluidsoverlast melden Defqon 25 juni 2019

  Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 juni 2019 vindt het evenement Defqon op het evenemententerrein bij Walibi plaats. Walibi heeft hiervoor de vereiste vergunningen, maar afhankelijk van de windrichting en het volume van de muziek kan dit overlast opleveren.

 • Op zoek naar waterbeestjes tijdens Groene Zomer Campus 25 juni 2019

  Van 17 tot en met 21 juni 2019 was de Groene Zomer Campus in de gemeenten Oldebroek en Elburg. Meer dan 800 leerlingen van basis- en middelbare scholen namen deel aan duurzame workshops of gingen op excursie.

 • Wijziging afvalinzameling tijdens Broekermarkt 25 juni 2019

  Vanwege de Broekermarkt op woensdag 3 juli 2019 wordt er geen afval opgehaald in een gedeelte van de kern Oldebroek. Het gaat om het gebied dat tijdens de Broekermarkt wordt afgesloten voor autoverkeer.

 • Advies om uit de buurt van eikenprocessierups te blijven 17 juni 2019

  We adviseren onze inwoners dringend om zover mogelijk bij de eikenprocessierupsen uit de buurt te blijven. Dit jaar is de aanwezigheid van de eikenprocessierups extreem hoog. We nemen maatregelen om de rups zo veel mogelijk te bestrijden.