Functies en nevenfuncties raadsleden, periode 2022 – 2026 (stand per 03-01-2023)

Op grond van art. 12 Gemeentewet maken de raadsleden openbaar welke andere functies, inclusief beroep, zij naast het raadslidmaatschap vervullen. Onderstaand de gedane opgaven.

Naam Functies
A.M. Boer

Eigenaar autobedrijf André Boer
Voorzitter Corvetteclub Stingray ‘82
Hoofd keurmeester NCRS Corvetteclub

F.B. van den Bosch-Pleijter Vertrouwenspersoon voetbalvereniging Owios Oldebroek
M.P. Deen

Horeca ondernemer
Penningmeester ABO

J. Deij

Regievoerder statushouders gemeente Zwolle

Teamleider opvang, verzorging en registratie Veiligheidsregio IJsselland (piketfunc-tie)
Schuldhulpmaatje, bij Schuldhulpmaatje Oldebroek
Bestuurslid Evangelische gemeente Immanuël, Heerde

D.E. Doornwaard Docent economie voortgezet onderwijs
J.A. Dijkstra

Schade-expert, automobieldeskundige, taxateur en ongevallendeskundige
Deskundige geschillencommissie voertuigen
Deskundige Focwa-Nivre geschillencommissie
Lid beoordelingscommissie VRT
Lid commissie waardevermindering en bedrijfsschade Nivre
Voorzitter college van kerkrentmeesters Gereformeerde Kruiskerk Wezep-Hattemerbroek

P.H. Graansma Directeur/eigenaar van Graansma Beheer BV
A. Hardonk Ambtenaar gemeente Zwolle
A. Heddema

Vicevoorzitter cliëntenraad Isala, Zwolle
Voorzitter Van der Zeestichting, Wapenveld
Buurtvertegenwoordiger de Brink, Wezep

W. van der Horst

Ondernemer, directeur-grootaandeelhouder HW Holding bv (vennoot van A-spect plaagdierbestrijding)
Lid medezeggenschapsraad CNS de Regenboog Oldebroek
Leiding kinderkerk Pauluskerk Wezep
Lid kascontrolecommissie PLA..N Platform plaagdierbestrijding Nederland

H.G.P. Kemp Geen nevenfuncties
J.T. de Nooijer

Student politicologie Universiteit van Amsterdam
Kerkorganist Hervormde gemeente te Oldebroek
Radiopresentator ‘Zendtijd voor de kerken’ bij LocoFM voor wijk 2 Hervormde gemeente te Oldebroek

A. Overkempe

Hbo-student bos- en natuurbeheer
Bestuurslid milieu- en natuurvereniging Groentje, Wezep
Mede eigenaar Handboek Bosdorp
Eigenaar Groenadvies Overkempe

W.H. Peggeman

Senior consultant / mede-eigenaar E&M consultants LLP
Manager Finance & Control Stichting Nationaal Warmtefonds
Senior businesscontroller Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

M. Sloots-Kieviet Jeugdspecialist sociaal domein (op detacheringsbasis)
B. van der Velde Belastingadviseur
G. Vlieger Financieel controller Jan Bakker Transport
J.C. Vroombout

Administratief medewerker Certacon bv
Organist (vrijwilliger) woonzorgcentrum de Hullen, Oldebroek
Organist bij diverse kerkelijke gemeenten

H. Wijnne

Teamlead support bij Ifunds
Lid commissie openluchtdienst Oosterwolde
Leider JO11-1 bij voetbalvereniging VSCO Oosterwolde