Nevenfuncties raadsleden - per 04-10-2021

Functies en nevenfuncties raadsleden, periode 2018 – 2022


Op grond van art. 12 Gemeentewet maken de raadsleden openbaar welke andere functies, inclusief beroep, zij naast het raadslidmaatschap vervullen. Onderstaand de gedane opgaven.


Naam:

Functies:

H. van de Beek

Eigenaar administratiekantoor

Lid Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte (COGG)

H.W. van Bergeijk

Hoofd kerkelijk bureau Protestantse Gemeente Zwolle

Hoofd kerkelijk bureau Protestantse Gemeente Apeldoorn / bestuurscoördinator

Secretaris Classicaal College voor het Opzicht in de Protestantse Kerk Nederland

Scriba wijkgemeente Vredeskerk-Hoeksteen Hervormde Gemeente te Wezep en Hattemerbroek

Bijdrageadministrateur / lokaal beheerder LRP Hervormde Gemeente te Wezep

A.M. Boer

Eigenaar autobedrijf André Boer

Voorzitter autoclub Stingray ‘82

Eigenaar Dutch Corvette Collection

Hoofd keurmeester NCRS

G.J.L. Dokter

Medior engineer bij 2ICT in Harderwijk

interim secretaris afdelingsbestuur PvdA Oldebroek

E.D. Doorneweerd

Orderpicker CêlaVita

Bestuurslid ChristenUnie Gelderland

Bestuurslid TTV Bosman

Vrijwilliger/sportpresentator LOCO

D.E. Doornwaard

Docent economie voortgezet onderwijs

J.A. Dijkstra

Schade-expert en ongevallendeskundige; auto- en motordeskundige

Deskundige Geschillencommissie voertuigen

Deskundige Focwa-Nivre geschillencommissie

Lid beoordelingscommissie VRT

Lid commissie waardevermindering en bedrijfsschade Nivre

G. Evink

Makelaar-taxateur

Ouderling

J. Evink

Accountmanager Procility/PD Group BV / Accountmanager Design Djunky BV

P.H. Graansma

Directeur/eigenaar van Graansma Beheer BV

Lid Thematische programmacommissie duurzaamheid de ChristenUnie (landelijk)

Voorzitter commissie bestuurlijke zaken (CBZ) Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) te Wezep

A. Hardonk

Juridisch adviseur gemeente Zwolle

H.G.P. Kemp

-

A. Klein Gansei

Toegepast psycholoog / Invita Zorg / zzp

Flexpool medewerkster

Persoonlijk begeleidster C+ ‘s Heerenloo

J.T. de Nooijer

Scholier

Kerkorganist Hervormde gemeente Oldebroek

Voorzitter Leerlingenraad LFC Elburg

Lid Medezeggenschapsraad Nuborgh College

Voorzitter SGP-J Elburg-Oldebroek

Lid Commissie Binnenland SGP-J

Vrijwilliger Stichting ‘De Nederlandse Leeuw’

E.J. Ruitenberg

Inspecteur CRV Arnhem

B.J. Spijkerboer

Docent

Vertrouwenspersoon VSCO ‘61

C. Spijkerboer

Teamleider VWO klassen 4, 5 en 6 Nuborgh College locatie Lambert Franckens / docent biologie

R. van der Veen-Schoonhoven

Docent bewegingsonderwijs

Vertrouwenspersoon VSCO ‘61

H. Wijnne

Teamleider Service delivery Bij Ifunds

Leider o10-1 bij VSCO

Lid commissie openluchtdienst Oosterwolde