Overijsselse Ombudsman

De gemeente Oldebroek is aangesloten bij de Overijsselse Ombudsman. De ombudsman onderzoekt klachten over de gemeente Oldebroek.

Contactgegevens

Piet Jansen, voorzitter van de Ombudscommissie

Stichting De Overijsselse Ombudsman
Postbus 140
8100 AC Raalte

Telefoon: 0572 35 26 87
Fax: 0572 35 51 11
E-mail: info@overijsselseombudsman.nl
Website: www.overijsselseombudsman.nl

Waarover kunt u een klacht indienen?

De ombudsman onderzoekt klachten over de gemeente Oldebroek. Dat kunnen klachten zijn over het college van B&W, een wethouder, de burgemeester, de gemeenteraad, een team of een gemeentelijke medewerker. De klacht moet gaan over een gedraging en ook moet de gemeente eerst zelf de kans krijgen het probleem op te lossen. U dient dus eerst uw klacht in bij de gemeente en pas als u niet tevreden over de klachtbehandeling of over het antwoord dat u krijgt kunt u contact opnemen met de ombudsman.

U kunt de ombudsman ook benaderen als er een conflict dreigt over een gedraging. Deze biedt dan een luisterend oor en probeert te bemiddelen. Lukt dat niet, dan verwijst de ombudsman door of stelt een onderzoek in naar de gang van zaken.

Meer informatie vindt u op www.overijsselseombudsman.nl.

Hoe vraagt u de ombudsman om in actie te komen?

U kunt de ombudsman op 2 manieren benaderen:

  • Schriftelijk: U kunt het klachtenformulier invullen op www.overijsselseombudsman.nl. U vertelt daarbij wat er is gebeurd, waar en wanneer en welke fouten er volgens u zijn gemaakt. Vergeet niet uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer te vermelden en kopieën mee te sturen van de stukken (brieven, e-mails etc.). Een andere mogelijkheid is een brief te sturen naar het bovenstaande postadres van Stichting De Overijsselse Ombudsman. 
  • Persoonlijk: Als u het persoonlijk wilt vertellen, dan kunt u de Overijsselse Ombudsman bereiken op telefoonnummer 0572 35 26 87.

Hoe behandelt de ombudsman een verzoek?

Allereerst kijkt de Overijsselse Ombudsman of ze iets voor u kunnen betekenen en wat precies. In ieder geval krijgen alle partijen de gelegenheid hun standpunten toe te lichten. Soms lukt het om tussen een inwoner en de gemeente te bemiddelen, zodat het probleem is opgelost. Lukt dat niet, dan wordt er een onderzoek ingesteld. Alle partijen krijgen een ‘Verslag van Bevindingen’ voordat de ombudsman een definitieve conclusie trekt. Zowel de gemeente als de inwoner kunnen binnen een bepaalde termijn op het verslag reageren. Daarna stelt de ombudsman een rapport op waarin zij haar definitieve oordeel geeft over het handelen van de gemeente. Dit doet de ombudsman door na te gaan of de gemeente behoorlijk handelde. Daarvoor zijn de zogenaamde behoorlijkheidsnormen ontwikkeld, die ook andere ombudsvoorzieningen gebruiken.

Jaarverslagen

De ombudsman maakt elk jaar een jaarverslag. In het jaarverslag behandelt de ombudsman de uitgevoerde werkzaamheden van dat jaar. Bekijk de jaarverslagen.