Uw invloed

 • Spreekrecht

  U kunt tijdens de vergadering van een van de raadscommissies uw mening geven over een bepaald onderwerp.

 • Burgerinitiatief

  Úw onderwerp op de agenda van de gemeenteraad? Dat kan met een burgerinitiatief.

 • Burgerbegroting

  De dorpsgroepen in de verschillende kernen van de gemeente Oldebroek willen graag invloed uitoefenen op hun eigen leefomgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van groenonderhoud, speelplekken, sportvoorzieningen en verkeer. De gemeente stimuleert dit actief via de Burgerbegroting.

 • Dorpsgericht werken

  Het ‘samen leven’ van mensen zie je vooral op het niveau van de dorpen en buurten. Daar zijn veel onderlinge contacten en organiseren inwoners activiteiten, al dan niet in verenigingen. Daarom werkt de gemeente samen met dorpsgroepen via dorpscontactambtenaren.