Spreekrecht

U kunt tijdens de vergadering van een van de raadscommissies uw mening geven over een bepaald onderwerp.

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over een nieuw plan, wordt het onderwerp besproken in een vergadering van de raadscommissie. In deze vergadering kunt u uw standpunt over het plan of het onderwerp toelichten aan de leden van de raadscommissie. Dat heet spreekrecht. Wilt u inspreken, dan moet u zich vooraf aanmelden.

Wat is spreekrecht?

Spreekrecht betekent dat u uw standpunten over een onderwerp kunt toelichten aan de leden van een raadscommissie. U kunt inspreken namens uzelf, maar ook voor een vereniging, bedrijf of instelling als u daarvoor gemachtigd bent.

Wanneer geldt het spreekrecht?

Op de agenda van de raadscommissie ziet u welke onderwerpen in de vergadering aan de orde komen. Deze agenda vindt u een week voor de vergadering op www.oldebroek.nl en in het gemeentenieuws in de Huis aan Huis. U kunt alleen inspreken over inhoudelijke onderwerpen die op de agenda staan. Dus niet over procedurele en huishoudelijke punten van een vergadering.

Aanmelden

Wilt u inspreken in een vergadering van de raadscommissie? Dan moet u zich vooraf aanmelden bij de griffie van de gemeenteraad. Dat kan tot 1 werkdag voor de vergadering.

Spelregels en tips

In de brochure Inspreken in de raadscommissie (pdf, 1,39mb) vindt u spelregels en tips voor het inspreken in een commissievergadering.

Meer informatie over spreekrecht

Griffie gemeenteraad Oldebroek, tel. 14 0525 of griffie@oldebroek.nl