Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezingen ondersteunt.

De kiesgerechtigde ondertekent hiervoor een formulier op het gemeentehuis. Hij/zij moet daarbij een identiteitsbewijs laten zien. Het afleggen van een ondersteuningsverklaring is mogelijk gedurende 4 weken, namelijk van maandag 3 tot en met maandag 31 januari 2022 (en, in het kader van herstel van eventuele verzuimen, op woensdag 2 en donderdag 3 februari 2022 tot 17.00 uur). Kiezers kunnen zonder afspraak een ondersteuningsverklaring afleggen op het gemeentehuis.

Wanneer zijn ondersteuningsverklaringen nodig

Partijen moeten op de dag van kandidaatstelling 20 ondersteuningsverklaringen inleveren als zij:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing, of
  • bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geen zetel(s) hebben behaald, of
  • als ze deelnemen met een blanco lijst (zonder geregistreerde aanduiding).

Wie mag ondersteuningsverklaringen tekenen

Ondersteuningsverklaringen (model H 4) kunnen alleen worden afgelegd door personen die binnen die kieskring als kiezer zijn geregistreerd. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.