Registratie politieke partij voor gemeenteraadsverkiezing

Nieuwe politieke partijen die mee willen doen met de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022 kunnen een partijnaam laten registreren bij het Centraal Stembureau van de gemeente Oldebroek. Deze registratie is niet nodig als de partijnaam geregistreerd is voor de Tweede Kamerverkiezingen of al eerder bij een gemeenteraadsverkiezing is geregistreerd.

Voorwaarden

  • Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte) kunnen een partijnaam laten registreren. 
  • De naam van de partij voldoet aan de voorwaarden die vermeld staan op de website van de Kiesraad.
  • Het verzoek moet uiterlijk 20 december 2021 schriftelijk zijn ontvangen bij het Centraal Stembureau van de gemeente Oldebroek.

Kosten

De waarborgsom voor de registratie van een partij voor de gemeenteraad is € 112,50. Dit bedrag moet overgemaakt worden op rekeningnummer NL16BNGH0285006339 op naam van de gemeente Oldebroek, onder vermelding van ‘waarborgsom gemeenteraadsverkiezingen’. De waarborgsom wordt terugbetaald als een geldige kandidatenlijst is ingeleverd.

Aanvraag

Het verzoek voor het registreren van een politieke partij kunt u schriftelijk of persoonlijk doen. Hiervoor moet u het formulier Verzoek tot registratie van een aanduiding (pdf,131kb) invullen. Het schriftelijke verzoek stuurt u naar:

Centraal Stembureau gemeente Oldebroek
Raadhuisplein 1 
8096 CP Oldebroek

Of u kunt het ingevulde formulier op afspraak persoonlijk langsbrengen bij het team Verkiezingen van de gemeente Oldebroek.

Bij dit verzoek moet u de volgende documenten overleggen: 

  • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
  • een bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom;
  • een verklaring van de politieke partij waarin de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde wordt aangewezen.

Meer informatie

Het is verstandig om u vooraf goed te laten informeren over deze procedure. Daarvoor kunt u contact opnemen met het team Verkiezingen van de gemeente Oldebroek, tel. 0525 63 82 00 of mail naar verkiezingen@oldebroek.nl.