Ondersteuningsverklaring

Een politieke partij of groepering die mee wil doen aan de verkiezingen heeft soms ondersteuningsverklaringen nodig. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt.

Hoe werkt het?

De ondersteuningsverklaring ontvangt u van de politieke groepering die u wilt steunen. U vult het formulier in op het gemeentehuis en toont hierbij uw identiteitsbewijs aan de ambtenaar.

De ondersteuningsverklaringen kunnen vanaf 4 weken voor de dag van kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling worden afgelegd, van 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021. Dit kan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.