Ondersteuningsverklaring

Een nieuwe politieke partij of groepering die mee wil doen aan de verkiezingen heeft ondersteuningsverklaringen nodig. Met een ondersteuningsverklaring steunt u een partij die aan de verkiezingen meedoet.

Hoe werkt het?

De kiesgerechtigde ondertekent een formulier op het gemeentehuis. Hij/zij moet daarbij een identiteitsbewijs laten zien. Het afleggen van een ondersteuningsverklaring is mogelijk van maandag 16 tot en met maandag 30 januari 2023. Kiezers kunnen zonder afspraak een ondersteuningsverklaring afleggen op het gemeentehuis.

Wie mag een ondersteuningsverklaring tekenen?

Ondersteuningsverklaringen (model H 4) kunnen alleen worden afgelegd door personen die binnen die kieskring als kiezer zijn geregistreerd. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.