Provinciale Statenverkiezingen: waar stem je op?

De leden van de Provinciale Staten bedenken op hoofdlijnen wat er moet gebeuren in de provincie en controleren of het provinciebestuur dit goed uitvoert.

Nederland is ingedeeld in twaalf provincies. De provincies pakken de taken op die ‘te groot’ zijn voor de gemeente maar ‘te klein’ om op landelijk niveau te regelen. Onderstaand vijf redenen om te gaan stemmen op woensdag 15 maart 2023:

  • Omdat je wilt meepraten over je leefomgeving
  • Omdat ook de provincie gaat over groen in je omgeving
  • Omdat je er graag op uit trekt in je vrije tijd
  • Omdat bereikbaarheid belangrijk voor je is
  • Omdat de Eerste Kamer wordt gekozen door de provincie

De Provincie Kiest

In de Provincie Kiest campagne staan tegenstellingen centraal. Deze stellingen hebben betrekking op jouw alledaagse leven. Aan de hand van de stellingen wordt je uitgedaagd na te denken welke van de stellingen je voorkeur heeft. Zo zie je hoe lastig deze afwegingen zijn.

Bekijk de stellingen op www.deprovinciekiest.nl over onder meer :

  • Energie
  • Mobiliteit
  • Ruimte
  • Wonen