Reclame tijdens Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023

Informatie over reclame door politieke partijen tijdens de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023

Trotters

Het is aan alle deelnemende politieke partijen toegestaan verkiezingsaffiches weer te geven op de door of in opdracht van de gemeente Oldebroek geplaatste trotters. De politieke partijen kunnen met betrekking tot het aanleveren van posters en de werkwijze rechtstreeks contact opnemen met Image Building verkiezingen@imagebuilding.com.