Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Bij de Provinciale Staten- en/of Waterschapsverkiezingen mag u ook in een andere gemeente stemmen dan waarin u staat ingeschreven. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig.

Een kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Waar kunt u stemmen met een kiezerspas?

Met een kiezerspas voor de Provinciale Statenverkiezingen kunt u stemmen binnen de provincie Gelderland. Met een kiezerspas voor de Waterschapsverkiezing kunt u stemmen binnen het Waterschap Vallei en Veluwe. Het waterschap heeft andere grenzen dan de provincie.

Voorwaarden

Als u de kiezerspas digitaal of schriftelijk aanvraagt, moet u dit uiterlijk vrijdag 10 maart doen. Persoonlijk op het gemeentehuis kan dat uiterlijk 14 maart om 12:00 uur.

Aanpak

U kunt een kiezerspas aanvragen op de volgende manieren: