Stemmen met een beperking

Alle stembureaus moeten toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Soms kan een kiezer met een beperking hulp krijgen.

Toegankelijkheid stembureaus

Alle kiesgerechtigden moeten gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. Stemlokalen moeten daarom toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Alleen voor mobiele stembureaus en stembureaus op het station gelden minder strenge eisen.

Sommige stemlokalen zijn niet op alle onderdelen volledig toegankelijk te maken. Op de webpagina Locaties stembureaus staat welke stemlokalen niet volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Wat is er geregeld?

In het stemlokaal vindt u onder meer:

  • een kandidatenlijst in grote letters
  • minstens één loep met verlichting
  • minstens één stemhokje met een verlaagd schrijfblad, voor rolstoelgebruikers

In het stemlokaal mag een stembureaulid u uitleg geven over hoe u het stembiljet moet gebruiken.

Hulp bij een lichamelijke beperking

Als u zelf niet kunt stemmen dan mag u hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als u slechtziend of blind bent of de ziekte van Parkinson heeft. U kunt zelf iemand meenemen om te helpen, of een stembureaulid om hulp vragen.

Stemmen met een visuele beperking

In alle stembureaus zijn onder meer:

  • een vergrote kandidatenlijst
  • minstens één leesloep, die de tekst op het stembiljet vergroot
  • goede verlichting in het stemhokje

Ik heb een mentor, bewindvoerder of sta onder curatele

Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. U mag dus zelf stemmen, ook al is iemand anders uw wettelijke vertegenwoordiger. U kunt iemand machtigen als u niet zelf naar het stembureau kunt of wilt komen.

Ik heb een (licht) verstandelijke beperking

U kunt buiten het stemhokje uitleg krijgen van een stembureaulid. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan. Kijk op de website www.hoewerktstemmen.nl voor uitleg of om te oefenen.

Algemene volmacht bij verstandelijke beperking niet geldig

Een algemene volmacht om voor iemand met een verstandelijke beperking te handelen geldt niet voor verkiezingen. Het stembureau accepteert deze dus niet.

Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking u machtigen om voor hem of haar te stemmen via de stempas of via een machtigingsformulier. De persoon die niet kan stemmen, moet dit uit zichzelf aan u vragen. Diegene moet de volmacht zelf ondertekenen.