Stemmen met uw stempas

Bij de verkiezingen mag u alleen stemmen met een stempas. U ontvangt uw stempas uiterlijk woensdag 1 maart 2023.

Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep heeft ontvangen voor de waterschapsverkiezing. Heeft u voor beide verkiezingen het recht om te stemmen, dan heeft u twee stempassen ontvangen. Met deze stempas(sen) en uw identiteitsbewijs kunt u stemmen bij een van de stembureaus in de gemeente Oldebroek.

Aanpak

Om te kunnen stemmen, neemt u mee naar het stembureau:

  • uw stempas(sen)
  • uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument)

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Stempas niet ontvangen of kwijt?

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Een vervangende stempas kunt u aanvragen tot dinsdag 14 maart om 12.00 uur. Een vervangende stempas aanvragen kan op twee manieren:

Iemand machtigen

Kunt u niet zelf gaan stemmen? Dan kunt u iemand anders hiervoor machtigen.