Stemmen tellen en de uitslag vaststellen

Hoe zit het met het tellen van de stemmen en de verkiezingsuitslag? Daarover leest u hier meer.

Wanneer worden de stemmen geteld?

De stemmen die zijn uitgebracht op woensdag 15 maart 2023, worden op woensdagavond vanaf 21.00 uur geteld. De stemmen van het mobiele stembureau worden geteld in het Noorderhuukien in Noordeinde. De andere stemmen worden geteld op het stembureau waar de stemmen zijn uitgebracht.

Centrale stemopneming

Op woensdag 15 maart 2023 doen de stembureaus een voorlopige telling op lijstniveau. De volgende dag worden de uitgebrachte stemmen op kandidaatsniveau geteld. Dit vindt plaats op donderdag 16 maart vanaf  08.00 uur in het gemeentehuis onder verantwoordelijkheid van het gemeentelijk stembureau (GSB). Alle tellingen en zittingen zijn openbaar.

Vaststellen van de verkiezingsuitslag

Op donderdag 16 maart 2023, nadat alle stemmen op kandidaatniveau zijn geteld en de uitslagen zijn verwerkt in de programmatuur met controleprotocol van de Kiesraad, stelt het GSB de uitkomsten vast op gemeentelijk niveau.