Voor iemand anders stemmen (volmacht)

Kunt u op de dag van de verkiezingen niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u stemmen.

Let op! Het initiatief tot het geven van een volmacht moet altijd van uzelf uitgaan.

Twee manieren

Een volmacht verlenen kan op twee manieren:

  • Een onderhandse volmacht. U machtigt een andere kiezer uit Oldebroek, die gebruikt uw stempas.
  • Een schriftelijke volmacht. De andere kiezer uit Gelderland en/of het Waterschap die namens u gaat stemmen krijgt een volmachtbewijs toegestuurd.

Verblijft u tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog wel in basisregistratie personen (BRP) ingeschreven? Dan kunt u stemmen door een schriftelijke volmacht te geven.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn afhankelijk van de soort verkiezingen. Voor deze verkiezingen geldt dat de gemachtigde:

  • Als kiezer geregistreerd moet staan in Gelderland en/of het Waterschap Vallei en Veluwe.
  • Maximaal twee volmachtstemmen per verkiezing mag uitbrengen.
  • De volmachtstemmen tegelijk moet uitbrengen met het uitbrengen van zijn of haar eigen stem voor dezelfde verkiezing.
  • Bij het stemmen de machtiging(en) moet inleveren en zichzelf moet legitimeren.

Aanpak

Onderhandse volmacht

  1. Vul samen de achterzijde van uw stempas in. Vergeet niet om een handtekening te zetten.
  2. Geef de gemachtigde een kopie (mag ook via een foto op de telefoon) van uw identiteitsbewijs mee. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Schriftelijke volmacht

U kunt op twee manieren een schriftelijke volmacht aanvragen:

  • Een Volmacht online aanvragen met DigiD. Hierbij moet de gemachtigde ook inloggen met zijn of haar DigiD. De aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde krijgt het volmachtsbewijs toegestuurd.
  • Een Volmacht schriftelijk aanvragen (pdf, 718kb). Het formulier moet uiterlijk  vrijdag 10 maart 2023 door de gemeente zijn ontvangen. U kunt het per post sturen naar gemeente Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Of stuur een in gescand formulier (duidelijk leesbaar) per e-mail naar verkiezingen@oldebroek.nl. De gemachtigde krijgt het volmachtsbewijs toegestuurd.

Ik wil iemand machtigen, maar ik kan geen handtekening zetten

Wilt u iemand machtigen, maar kunt u geen handtekening zetten en staat op uw identiteitsdocument “niet in staat tot tekenen”? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen zonder handtekening. U hoeft de schriftelijke volmacht of de machtiging via uw stempas dan niet te ondertekenen. De gemeente of het stembureau controleert of de opmerking ”niet in staat tot tekenen’’ ook in uw identiteitsdocument staat. Als dat zo is, kan iemand anders voor u stemmen.

Kiezer moet het zelf vragen

Het initiatief om een andere kiezer te machtigen ligt altijd bij de kiezer zelf en niet bij de gemachtigde. Dit betekent dat de kiezer zélf iemand anders moet vragen om voor hem/haar te stemmen.