Maatregelen in het stemlokaal

Om het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens deze verkiezing zo klein mogelijk te maken, worden er verschillende maatregelen genomen.

Gezondheidscheck

Doe de gezondheidscheck die u bij uw stempas vindt. Beantwoordt u op de dag dat u gaat stemmen een van de vragen met 'ja'? Ga dan niet naar het stemlokaal. U kunt via de achterkant van uw stempas iemand machtigen om uw stem uit te brengen.

Maatregelen in het stemlokaal

  • Er staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers in het stemlokaal, om 1,5 meter afstand te kunnen houden.
  • Dit stembureaulid wijst kiezers er ook op dat zij hun handen desinfecteren.
  • In het stemlokaal is aangegeven hoe kiezers moeten lopen om 1,5 meter afstand te houden.
  • Kiezers dragen een mondkapje.
  • Stembureauleden dragen mondkapjes en indien nodig wegwerphandschoenen.
  • Stembureauleden waaraan de kiezer de stempas afgeeft, het ID-bewijs toont en waarvan de kiezer een stembiljet en potlood krijgt, zitten achter een kuchscherm.
  • Kiezers tonen het ID-bewijs voor het kuchscherm.
  • Stempotloden worden gereinigd na elk gebruik of de kiezer ontvangt een nieuw potlood.
  • Stemhokjes en andere contactpunten (deurklinken, deurposten, etc.) worden elk half uur schoongemaakt.
  • Kiezers kunnen ook bij de uitgang hun handen desinfecteren.