Voor iemand anders stemmen (volmacht)

Kunt u op de dag van de verkiezingen niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u stemmen. Dit kan op 2 manieren:

  • U machtigt iemand via een onderhandse volmacht. De gemachtigde gebruikt dan uw stempas. Dit kan alleen als de gemachtigde in dezelfde gemeente woont.
  • U kunt iemand schriftelijk machtigen. Dan krijgt degene die namens u gaat stemmen een volmachtbewijs toegestuurd.

Verblijft u tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog wel in basisregistratie personen (BRP) ingeschreven? Dan kunt u stemmen door een schriftelijke volmacht te geven.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn afhankelijk van de soort verkiezingen. Onder andere geldt dat de gemachtigde:

  • Als kiezer geregistreerd moet staan in zijn of haar eigen woongemeente.
  • Maximaal 3 volmachtstemmen mag uitbrengen.
  • De volmachtstemmen tegelijk moet uitbrengen met het uitbrengen van zijn of haar eigen stem.
  • Bij het stemmen de machtiging(en) moet inleveren en zichzelf moet legitimeren.

Aanpak

Onderhandse volmacht

Vul samen de achterzijde van de stempas in. Vergeet niet om een handtekening te zetten. Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Deze mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Schriftelijke volmacht

U kunt op 2 manieren een schriftelijke volmacht aanvragen:

  • Online een Volmacht aanvragen met DigiD. Hierbij moet de gemachtigde ook inloggen met zijn of haar DigiD of u kunt een ingevulde Verklaring van de gemachtigde (pdf, 97kb) uploaden via het online formulier. De aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde krijgt het volmachtsbewijs toegestuurd.
  • Schriftelijk een Volmacht aanvragen (pdf, 140kb). Het formulier moet uiterlijk  vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. U kunt het per post sturen naar gemeente Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Of stuur een ingescand formulier (duidelijk leesbaar) per e-mail naar verkiezingen@oldebroek.nl . De gemachtigde krijgt het volmachtsbewijs toegestuurd.