Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Uitslag verkiezingen 2019

Op woensdag 20 maart 2019 was de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Gelderland en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe. Op donderdag 23 mei 2019 was de verkiezing van het Europees Parlement. De uitslagen van deze verkiezingen in de gemeente Oldebroek maken we op deze pagina bekend.

Uitslag verkiezingen Europees Parlement

Processen-verbaal Europees Parlement

Uitslag Provinciale Staten Gelderland

Processen-verbaal Provinciale Staten Gelderland

Uitslag Waterschap Vallei en Veluwe

Processen-verbaal Waterschap Vallei en Veluwe