Stemmen met een kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. Met een kiezerspas kunt u voor de verkiezing van de Tweede Kamer, het Europees Parlement en het referendum stemmen in heel Nederland. Voor de verkiezing van Provinciale Staten kunt u overal in uw provincie stemmen. Bij de Waterschapsverkiezingen kunt u in uw eigen waterschap stemmen.

Bijzonderheden

U kunt maar één keer een kiezerspas aanvragen. U krijgt geen tweede exemplaar.

Aanvraag

U kunt een kiezerspas persoonlijk aanvragen op het gemeentehuis. Dit kan tot uiterlijk 1 dag voor de verkiezingen tot 12.00 uur. Maak hiervoor een afspraak. Neem uw identiteitsbewijs en stempas mee. U ontvangt de kiezerspas meteen.