Omgevingsvisie Oldebroek

De Omgevingsvisie Oldebroek is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Eigenlijk is de Omgevingsvisie een brede toekomstvisie. Hierin gaat het niet alleen om bouwen, aanleggen, graven of andere ruimtelijke ontwikkelingen maar ook om onderwerpen zoals gezondheid, mobiliteit en het milieu. Op 13 december 2018 is de Omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad.

Omgevingsvisie Oldebroek

Ruimte voor ontwikkelingen

De Omgevingsvisie Oldebroek nodigt uit, inspireert en geeft kaders om ontwikkelingen op een Oldebroekse manier plaats te laten vinden. Onder de tab praktijk staan de spelregels voor het omgaan met en afwegen van initiatieven. Ideeën rondom de (fysieke) leefomgeving die een bijdrage (kunnen) leveren aan het bereiken van de ambities en hoofdkoers van deze Omgevingsvisie, kunnen in principe rekenen op een positieve grondhouding van de gemeente Oldebroek.

De koers

Onder de tab Visie en tab Idee-kaarten staat een soort van samenvatting van de hoofdlijnen van de Omgevingsvisie Oldebroek. De koers is verwoord in 6 punten. Er zijn 9 Idee-kaarten voor onder andere de kernen opgenomen waarin de ontwikkelingsrichting en aandacht-/uitgangspunten zijn benoemd.

Animatie

In een korte animatie leggen we de Oldebroekse Omgevingsvisie uit. Kijkt u mee?

Of bekijk de video over de Omgevingsvisie op Youtube.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Omgevingsvisie? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.