Vacature leden van de commissies bezwaarschriften gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H20-gemeenten) hebben ieder een onafhankelijke commissie voor de behandeling van bezwaarschriften. Er wordt op dit gebied samengewerkt. De H20-bezwaarcommissies hebben tot taak om het gemeentebestuur te adviseren over de afdoening van bezwaarschriften in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Uitgezonderd zijn bezwaarschriften op het terrein van belastingen en WOZ (bij Oldebroek worden bezwaren in het kader van de Huisvestingsverordening ook uitgezonderd).

De hoorzittingen vinden gezamenlijk om de drie weken plaats wisselend op de dinsdag- en woensdagmiddag, met uitloop naar de avond. De leden (inclusief de voorzitter) verplaatsen zich tussen de gemeenten. Leden worden gemiddeld 8 keer per jaar ingeroosterd voor een zitting.

Er wordt digitaal gewerkt. Dit betekent dat de commissieleden de stukken alleen digitaal worden aangeboden. Er wordt uitgegaan dat de leden over een eigen device beschikken om de stukken te kunnen raadplegen.

Meer informatie kunt u vinden op: www.hattem.nl/cvb, www.heerde.nl/cvb en www.oldebroek.nl/cvb.

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden die per 1 april 2022 in alle drie gemeenten kunnen worden benoemd en ingezet. De zittingsperiode bedraagt vier jaar en een verlenging van een periode is mogelijk. Aanleiding voor deze vacature is het vertrek per 1 april 2022 van twee leden die op dat moment hun maximale benoemingsperiode hebben bereikt.

Uw profiel

  • U beschikt over gedegen kennis van het bestuursrecht en u heeft door opleiding (bij voorkeur op academisch niveau) en werkervaring een goed inzicht in juridische vraagstukken binnen het gemeentebestuur;
  • U heeft bij voorkeur ervaring met de advisering in bezwaarprocedures;
  • U heeft een tactvolle en oplossingsgerichte instelling en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
  • U bent niet woonachtig in één van de drie gemeenten, geen lid van een college van B&W of werkzaam onder de verantwoordelijkheid van één van de bestuursorganen en u hebt ook geen actieve politieke nevenfunctie.

Vergoeding

Voor het bijwonen van de zittingen ontvangt u per bezwaarzaak een vergoeding. Daarnaast krijgt u een reiskostenvergoeding.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretarissen van de commissies bezwaarschriften, de heer mr. M.J.W. Boezelman (Oldebroek), algemeen telefoonnummer 0525 63 82 00, en mevrouw mr. W.L.A. Kappen (Hattem en Heerde) algemeen telefoonnummer 038 44 31 61 6 en 0578 69 94 94.

Uw sollicitatiebrief en CV ontvangen wij graag voor 11 oktober 2021 via vacature@hattem.nl. Graag richten aan de colleges van de H20-gemeenten onder vermelding van de vacature leden commissies bezwaarschriften. De gesprekken staan gepland op donderdag 11 november 2021 in het gemeentehuis van Hattem.