Aanwezigheidsvergunning gok- en spelautomaten aanvragen (digitaal)

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

U moet bij deze aanvraag een 'Verklaring exploitatievergunninghouder' (pdf, 219 kB) meesturen. U kunt de ingevulde verklaring inscannen en verderop in het formulier bijvoegen. Als het niet mogelijk is om de verklaring in te scannen, kunt u de verklaring ook per post sturen.