Vanwege de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden is de website op dinsdag 24 mei 2022 vanaf 17.00 uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera).

Bezwaar indienen (digitaal)

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

Met dit formulier kunt u een bezwaar indienen tegen een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning of het afwijzen van een subsidie.

U kunt via dit formulier geen bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen. Ga daarvoor naar het formulier Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen