Bezwaar indienen (digitaal)

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

Met dit formulier kunt u een bezwaar indienen tegen een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning of het afwijzen van een subsidie.

U kunt via dit formulier geen bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen. Ga daarvoor naar het formulier Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen