Kampeerontheffing aanvragen (digitaal)

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

U moet bij deze aanvraag een situatietekening meesturen. Bij voorkeurop schaal 1:200 of schaal 1:500. Zorg dat u de bijlage digitaal beschikbaar hebt. Verderop in dit formulier kunt u dit document bijvoegen.

Geef op de situatietekening het volgende aan:

  • Begrenzing van het kampeerterrein
  • Locatie van de parkeerplaatsen
  • Begrenzing gebied(en) voor standplaatsen kampeermiddelen
  • Verloop van wegen en paden op het terrein
  • Locatie van de sanitaire voorzieningen
  • Locatie van brand- en EHBO voorzieningen
  • Route voor de hulpdiensten met maatvoering van doorgangsbreedte en hoogte