Vanwege de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden is de website op dinsdag 24 mei 2022 vanaf 17.00 uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera).

Klein kansspel melden (digitaal)

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

Als u voor de eerste keer een klein kansspel bij de gemeente meldt, dan vragen wij u om de statuten en ledenlijst mee te sturen. Zorg dat u de bijlagen digitaal beschikbaar hebt. Verderop in dit formulier kunt u deze documenten bijvoegen.