Klein kansspel melden (digitaal)

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

Als u voor de eerste keer een klein kansspel bij de gemeente meldt, dan vragen wij u om de statuten en ledenlijst mee te sturen. Zorg dat u de bijlagen digitaal beschikbaar hebt. Verderop in dit formulier kunt u deze documenten bijvoegen.