Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen (digitaal)

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

U moet bij deze aanvraag meerdere bijlagen meesturen. Verzamel deze bijlagen voordat u de aanvraag invult, omdat u maximaal 15 minuten bent ingelogd met DigiD. U voegt de bijlagen verderop in dit formulier toe.

Bijlagen (voor u en eventueel uw partner)

 • Kopieën van alle rekeningnummers (betaalrekening en spaarrekening) van de laatste 3 maanden waarop ook het saldo vermeld staat.
 • Kopie van het laatste bankafschrift of saldo van eventuele beleggingen, levensverzekeringen en spaarverzekeringen.
 • Kopie kentekenbewijs deel 1 van uw vervoermiddel (auto en/of motor).
 • Als uw auto onmisbaar is door ziekte, invaliditeit of arbeid: een verklaring van een onafhankelijke arts of uw werkgever.
 • Kopie van de laatste huurspecificatie.
 • Kopie van betaling hypotheeklasten en de laatste jaargegevens van de hypotheek met restschuld en betaalde rente.
 • Kopieën van specificaties van uw inkomen (bv. loon, bijstand, UWV, pensioen) en/of beschikking studiefinanciering. Dit mag geen jaaropgave zijn. Bij wisselende inkomsten voegt u specificaties van de laatste 3 maanden bij.
 • Kopie van betalingsbewijs alimentatie en de uitspraak over de alimentatie waaruit het bedrag blijkt.
 • Kopie polisblad zorgverzekering waarop de te betalen premie staat.
 • Kopie factuur kinderopvang.
 • Kopie beschikking huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebondenbudget van de Belastingdienst.
 • Kopie beschikking tegemoetkoming kosten kinderopvang van de gemeente.
 • Kopie voorlopige aanslag heffingskorting over het huidige jaar van de Belastingdienst.
 • Kopie beschikking teruggaaf belastingen van de Belastingdienst.
 • Kopie van de maandelijkse aflossingen van schulden bij de Belastingdienst.