Persoonsgegevens, verzoek (digitaal)

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

Met dit formulier kunt u een verzoek indienen om de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt in te zien. Ook kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Dit formulier is niet bedoeld voor het doorgeven van een verhuizing of het aanvragen van een uittreksel van de basisregistratie personen (BRP).