Standplaatsvergunning aanvragen (digitaal)

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

We vragen u voordat u het formulier invult om de regels in het Standplaatsenbeleid te lezen.

Bijlagen

Bij deze aanvraag moet u meerdere bijlagen meesturen. Zorg dat u deze bijlagen digitaal beschikbaar hebt. Verderop in dit formulier kunt u deze documenten bijvoegen.

  • Kopie van uw legitimatiebewijs
  • Kopie van uw KvK-inschrijving
  • Kopie van uw vestigingsvergunning