Stimuleringslening duurzaamheid aanvragen (digitaal)

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

Met dit formulier vraagt u een Stimuleringslening duurzaamheid aan.

Bijlagen

Bij deze aanvraag moet u onderstaande bijlagen meesturen. Verzamel deze bijlagen voordat u de aanvraag invult. U kunt ze verderop in het formulier toevoegen.

  • Een kopie van de offertes die uw leningaanvraag onderbouwen.
  • Een EPA-maatwerkadvies. Als uitzondering hiervoor geldt een aanvraag voor zonnepanelen/zonnecollectoren. EPA-maatwerkadvies is een advies dat u voorafgaand aan de voorgenomen energiebesparende maatregelen door een gecertificeerd bedrijf kunt laten opstellen.
  • Kopie identiteitsbewijs van de eigenaar of kopie uittreksel Kamer van Koophandel van de beslissingsbevoegde vertegenwoordiger van de aanvraag.